URUSETIA

Penaung Kehormat
YBhg. Dato' Sri Dr. Halim Shafie
Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia

YBhg. Prof. Datuk Seri Dr. Noor Azlan Ghazali
Naib Canselor UKM

Penasihat
[SKMM]

Prof. Dr. Wan Kamal Mujani
Dekan Fakulti Pengajian Islam, UKM

Dr. Rosmawati Mohamad Rasit
Ketua Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, FPI, UKM

Pengarah
En. K Jusly Elis
Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz

Timbalan Pengarah
En. Alif Jamil
            Dr. Mohamad Faisal Ashaari

Setiausaha
           [SKMM]           
           Dr. Khazri Osman

Bendahari
[SKMM]
Dr. Adawiyah Ismail

Publisiti & Serantau
[SKMM]
Dr. Ahmad Irdha Mokhtar

Protokol & Cenderamata
[SKMM]
Prof. Madya Dr. Abd. Ghafar bin Don
Dr. Nur ‘Athiroh Masya’il Tan Abdullah@Tan Ai Pao
En. Anuar Puteh
[PRO UKM]

Pengacara Majlis
            En. Abu Dardaa Mohamad

Kertas Kerja & Prosiding
[SKMM]
Dr. Zulkefli Aini
Prof. Dr. Zainab Ismail
            En. Abu Dardaa Mohamad

Logistik & Teknikal
[SKMM]
En. Mohammad Zulkifli Abd. Ghani
Prof. Madya Dr. Razaleigh Muhamat@ Kawangit
En. Khairul Azlan Adnan

Pendaftaran
[SKMM]
Prof. Madya Dr. Fariza Md. Sham
Puan Norlin Lebai Talib
Puan Nor Haslina Salim

Jamuan
[SKMM]

Prof. Madya Dr. Salasiah Hanin Hamjah