SOME OF THE PAPERS PRESENTED

1. DA’WAH THROUGH NEW AND TRADITIONAL MEDIA
Reka bentuk Apps untuk generasi Y dalam menyampaikan dakwah
Hafiza Abas
PERKEMBANGAN ARGUMENT ATHEIST DARI ERA KEGEMILANGAN ISLAM KEPADA ERA MEDIA BAHARU
Siti Hanisah Sabri, Muhamad Faisal Ashaari
Generic Methods of Islamic Dawah: A Reflection on the Inimitability of the Quran
tazul islam
The Contribution of Ibn Sina in the World of Islamic Propagation
Yasin Md Rafangi @ Md Rafee
Video-blogging as a new medium of Da'wah
Fatchurrahman Geigy Haryutama
PROPER USE OF SOCIAL MEDIA ACCORDING TO MAQASID AL-SHARI‘AH AS A GUIDE FOR DA’WAH IN A CONNECTED WORLD
Aznan Zuhid Saidin, Elistina Abu Bakar, Muhd. Rosydi Muhammad, Husnayati Hussin
Analisis Unsur Akidah Dalam Genre Seram Filem Munafik (2016)
Muhammad Muhaimin Bin Zainal Abidin
PENYEBARAN PEMIKIRAN BERKAITAN AKIDAH DALAM LAMAN WEB SISTERS IN ISLAM (SIS)
fatin nabillah md bahrudin
The Effects of Social Media on Da’wah Movements in Japan
Shazlinda Md Yusof
Da’wah Strategy through Google Search Engine Optimization
Rahmat Saputra, Azyyati Mohd Nazim, Ummi Habibatul Islamiyah
The model of Al-Quran recitation evaluation to support in Da’wah Technology media for self-learning of recitation using mobile apps
Noraimi Shafie, Mohamad Zulkefli Adam, Hafiza Abas
Potensi Penggunaan E-Buku Sebagai Saluran Dakwah
nurhafiza hamzah
ANALISA FILEM REDHA BERDASARKAN KRITERIA PEMATUHAN SYARIAH
Hajar Opir
ANALISA FILEM REDHA BERDASARKAN KRITERIA PEMATUHAN SYARIAH
Hajar Opir
2. PSYCHOLOGY OF DA’WAH IN THE SOCIETY
MEMAHAMI DAN MENGEKANG ANCAMAN GOLONGAN PEDOFILIA DI ALAM SIBER
AHMAD TARMIZI ABDUL GHANI
TERAPI WUDUK UNTUK MENGATASI KEMARAHAN KLIEN DI JABATAN KESIHATAN WILAYAH PERSEKUTUAN
Rosjuliana Hidayu Rosli, Faten Hameema Rosli
4. THREAT TO BELIEF AND CULTURE
Kajian Jenayah Penipuan Cinta Siber di Malaysia
Azianura Hani Shaari, Wan Fariza Paizi@Fauzi, A`dawiyah Ismail, Masnizah Mohd
PEMIKIRAN IRSHAD MANJI TENTANG KONSEP GENDER DAN SEKSUALITI: PENILAIAN DAR PERSPEKTIF ISLAM
hairun nazirah che hassan
5. DA’WAH AND SUSTAINABILITY
KEFAHAMAN MUALAF TERHADAP KONSEP WASATIYYAH
Nur A'thiroh Masyaa'il Tan Abdullah Tan Ai Pao
6. DA’WAH AND MARKET PRACTICES
KEFAHAMAN MUALAF TERHADAP KONSEP WASATIYYAH
Nur A'thiroh Masyaa'il Tan Abdullah Tan Ai Pao
7. DA’WAH AND LEADERSHIP
MODEL BIDANG KUASA MUFTI WANITA DI MALAYSIA
Nur Fatin Halil
Dakwah dan Sumbangan Ustaz Abdul Rahman Harun (1921-1989) Terhadap Masyarakat Islam Singapura
Muhammad Ishlaahuddin Jumat
KEUTAMAAN MAHASISWA DALAM MEMAHAMI KONSEP DAKWAH MENURUT SURAH AL-NAHL AYAT 125
Nur A'thiroh Masyaa'il Tan Abdullah Tan Ai Pao
CIRI-CIRI PENDAKWAH EFEKTIF DALAM KALANGAN PENDAKWAH MUDA UNIVERSITI
Nur A'thiroh Masyaa'il Tan Abdullah Tan Ai Pao
KEFAHAMAN MUALAF TERHADAP KONSEP WASATIYYAH
Nur A'thiroh Masyaa'il Tan Abdullah Tan Ai Pao
KOMUNIKASI KEPIMPINAN GURU: KAJIAN KE ATAS GURU AL-QURAN
HAZWAN AROFF HAMIDI
MANAGEMENT OF PERFORMANCE REMUNERATION SYSTEMS AND ITS RELATIONSHIP WITH EMPLOYEES’ FEELINGS OF DISTRIBUTIVE JUSTICE
Aimi Anuar
8. DA’WAH IN TEACHING AND LEARNING
STRATEGI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PEMBINAAN MENTAL DAN KEROHANIAN ANGGOTA ANGKATAN TENTERA MALAYSIA
Burhanuddin Bin Jalal
A Tajweed Rules Performance and Perception Among Children: Da'wah Towards an Enjoyment Learning Design Approach
Rahmah Binti Lob Yussof, Hafiza Binti Abas, Nurtihah Binti Mohamed Noor
KEPERLUAN PENCAPAIAN PERSONALITI GURU PENDIDIKAN ISLAM
Khairulhelmi Katip
PENGAJARAN PENDIDIKAN SIRAH MELALUI KONSEP BERFIKIR MENURUT AL-QURAN
Tengku Nor Husna Tengku Jamil
Kreativiti Berdakwah Melalui Teknologi
Tengku Nor Husna Tengku Jamil
DORONGAN PEMBELAJARAN DALAM PENGAJARAN TERHADAP PELAJAR MUALLAF DI INSTITUT DAKWAH ISLAMIAH PERKIM (IDIP), KELANTAN
siti fathimatul zahrah
9. DA’WAH IN REGIONAL AND INTERNATIONAL COMMUNITY
APLIKASI DAKWAH BAPA TERHADAP ANAK-ANAK DALAM KELUARGA
Izzah Nur Aida, Salasiah Hanin Hamjah
10. DA’WAH IN POLITICS AND STATE
Islam Nusantara Menurut Perspektif Mahasiswa Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor
syarifah gustiawati
11. DA’WAH IN MANAGEMENT AND INTEGRITY
PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN MUALAF DI KEDAH: SATU OVERVIEW
Syahrul Faizaz Abdullah, Ssuna Salim, Solahuddin Abd Hamid, Mohd Akram Dato' Dahaman, Mohd Nizho Abd Rahman
12. DA’WAH IN ART AND CULTURE
WARISAN KESENIAN ISLAM SEBAGAI WAHANA DAKWAH
Abdul Basit Samat @ Darawi
Dakwah Melalui Pelancongan Masjid: Kajian di Islamic Outreach ABIM Centre
Izzaty Ulya Munirah Abd Aziz, Zainab Ismail
Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Kecantikan dengan Gaya Hidup di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Nur Saadah Ab Rahman
ANALISIS KANDUNGAN VIDEO YOUTUBE ‘NO HATERS-WHY YOU WILL LOVE ISLAM’: REPRESENTASI IDENTITI SOSIAL AGAMA ISLAM
Wawarah Saidpudin
13. DA’WAH IN MULTI-ETHNIC SOCIETY
KONSEP BIMBINGAN AL-QUR'AN DAN FARDHU AIN DALAM KALANGAN MASYARAKAT ORANG ASLI
Andi Mohamad Zulkhairi Muhamad
14. DA’WAH IN TEENAGERS AND WOMEN COMMUNITY
MOTIVASI PERUBAHAN POSITIF REMAJA BERMASALAH: KAJIAN DI PUSAT PERLINDUNGAN WANITA DI SELANGOR
Nur Shahidah Paad
Punca-punca Wanita Tepengaruh Terhadap Daesh di Malaysia
Adawiyah Binti Ismail
15. DA’WAH IN MARGINAL AND INDIGENOUS COMMUNITY
Does Zikr Relate to Self-control in At-Risk Population? A Literature Review
WAN MOHD SALLAM WAN SULAIMAN
PENGUASAAN PELBAGAI BAHASA: ASET DAKWAH MASA KINI
SYAFAWANI MOHD HASHIM